ir. SCV (Steve) Geelhoed

ir. SCV (Steve) Geelhoed

Onderzoeker zeevogels en zeezoogdieren

Het onderzoek van Steve richt zich op aantalsschattingen, verspreiding en habitatgebruik van zeevogels en walvisachtigen, alsmede effecten van menselijke activiteiten op deze soortgroepen. Studiegebieden variëren van de poolgebieden tot de tropen, met een focus op de Noordzee. De belangrijkste methodieken die hij gebruikt, zijn visuele observaties, hetzij vanuit de lucht of vanaf vaartuigen, alsmede passieve akoestische monitoring. Steve is actief als wetenschappelijk adviseur van de Nederlandse overheid, met name in de ASCOBANS-overeenkomst. Hij is lid van de ICES-werkgroep voor zeezoogdierecologie (ICES WGMME), van de Marine Mammal Expert Group van OSPAR (OMMEG), van de Werkgroep Onderwatergeluid en zeezoogidieren en van de Joint CMS/ASCOBANS/ACCOBAMS Noise Working Group.

Een relatief nieuw onderzoeksthema voor Steve is trek van vleermuizen (en vogels) over zee, in het kader van de uitbreiding van windmolenparken op zee.

Steve met het surveyteam zeezoogdieren in Antarctica, aan boord van het Duitse onderzoeksschip FS Polarstern.