prof.dr. WHM (Wim) van der Poel

prof.dr. WHM (Wim) van der Poel

Onderzoeksleider 'Emerging and Zoonotic Viruses', Hoogleraar

Mijn onderzoek concentreert zich op vier belangrijke gebieden: 1) Bedreigende virusziekten bij dieren; 2) Via voedsel overdraagbare virussen; 3) Van dieren op mensen overdraagbare virussen; en 4) Het 'One Health' concept.

Binnen de eerste drie genoemde gebieden is mijn onderzoek gericht op de detectie en karakterisering van virussen in dieren, voedsel en omgeving. Dit omvat het ontwikkelen van nieuwe en optimaliseren van bestaande methoden om virussen en antistoffen tegen deze virussen aan te tonen in diverse soorten monsters. Het uiteindelijk doel is om meer inzicht te verkrijgen in virus-infecties en overdrachtsrouten van virussen.

Mijn onderzoek op gebied van 'One Health'  is gebaseerd op de samenwerking tussen de humane geneeskunde en de diergeneeskunde maar heeft zich uitgebreid  tot een multidisciplinaire benadering waarbij veel meer gezondheid-gerelateerde onderzoeksrichtingen betrokken zijn. 

Binnen de leerstoelgroep Quantitatieve Veterinaire Epidemiologie heb ik een positie als bijzonder hoogleraar op gebied van 'Emerging and Zoonotic Viruses'. Gegevens van onze studies van zoonotische virusinfecties kunnen gebruikt worden voor zeer diverse epidemiologische analyses. (https://www.wur.nl/en/Research-Results/Chair-groups/Animal-Sciences/Quantitative-Veterinary-Epidemiology-1.htm )

Als coordinator van de 'Epizone European Research Group' werk ik aan de internationale samenwerking van instituten die onderzoek doen op gebied van besmettelijke dierziekten.

Epizone is het wereldwijde netwerk van hoog-gekwalificeerde wetenschappelijk onderzoekers die werken aan besmettelijke dierziekten. Zij spelen een belangrijke rol bij de preventie, detectie en beheersing van ziekten van pluimvee, varkens, vissen, schapen, rundvee, paarden en 'wildlife'. Het doel is om zowel het risico als de schade voor diergezondheid en welzijn te verminderen, in Europa maar ook daarbuiten. www.epizone-eu.net

 

Ik zet mij actief in voor het Wageningen Universiteit thema ‘Global One Health’, zowel op gebied van onderzoek als voor onderwijs. Beheersing van het risico van infectieziekten en het reduceren van chronische ziekten zijn van groot belang voor voedselzekerheid, volksgezondheid, klimaat en biodiversiteit. We gebruiken de term ‘A Global One Health’ voor het weergeven van de verbinding tussen, en het wereldwijde karakter van de gezondheid van mensen, dieren en planten. Veel gezondheidsrisico’s kunnen beheerst worden door effectieve interventies voor adequate en gevarieerde voedselvoorziening, verbeterde lifé-style’, hygiene, medicatie, vaccins, bestrijding van ziekte-overdragers en gewasbescherming.

De gezondheid van mensen, dieren en hun omgeving staan in nauw verband met elkaar. Daarom zullen gezondheid-gerelateerde wetenschappelijke disciplines moeten samenwerken voor een betere aanpak van  ‘preparedness’  en beheersing van ziekten. ‘Global One Health’ is de gezamenlijke inspanning van meerdere disciplines voor het verbeteren van de gezondheid van mensen, dieren en planten binnen duurzame ecosystemen, op wereldniveau, gebruikmakend van een geïntegreerde systeembenadering om te komen tot transnationaal en wereldwijd beleid, onderzoek en toepassing.