dr.ir. Y (Yvette) de Haas

dr.ir. Y (Yvette) de Haas

Afdelingshoofd

Yvette is afdelingshoofd van de afdeling Diergezondheid en Dierenwelzijn van Wageningen Livestock Research in Wageningen en in deze rol verantwoordelijk voor een team van ~40 onderzoekers en onderzoeksassistenten. In de periode 2008-2022 werkte ze als onderzoeker in de afdeling van Fokkerij en Genomica. Haar onderzoeksinteresse richt zich op metingen aan het individuele dier. Wat doet ieder dier, en in het bijzonder iedere melkkoe? Dit kan gericht zijn op diergezondheid, dierenwelzijn, milieu-impact, uitstoot broeikasgassen (methaan), efficiëntie. Hiervoor is er continu afstemming tussen de biologische kennis van het dier en de metingen met sensoren.