Dienst

Klachtenformulier

Naam
Straat
Postcode en plaats
Op welke cursus of dienst heeft de klacht betrekking
Wat is de aard van de klacht (wat waren de verwachtingen en in welke zin is daar niet aan voldaan?)
Wat zou u als oplossing voorstellen (indien er sprake is van een oplossing met financiële implicaties, graag bankgegevens vermelden, te weten: tenaamstelling, woonplaats, naam van de bank en rekeningnummer)
N.B.
1. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.
2. Uw klacht zal vertrouwelijk worden behandeld door de Klachtencommissie van Wageningen in’to Languages.
3. U ontvangt uiterlijk binnen 10 werkdagen bericht naar aanleiding van de klacht.