Faciliteit

Spuithal

Verbetering van de biologische effectiviteit en minimaliseren van de milieurisico’s spelen een centrale rol bij het onderzoek aan innovatieve toedieningstechnieken van gewasbeschermingsmiddelen.

Spuitbaaninlabmetplanten3.jpg

Voor de ontwikkeling van driftbeperkende spuittechnieken wordt veld- en laboratoriumonderzoek verricht die leiden tot een efficiëntere bespuiting en daarmee tot minder middelgebruik. In het veld wordt met actieve en passieve meetmethoden onderzoek gedaan naar de effectiviteit van driftbeperkende maatregelen. Voor analyse van de tijdens het veldonderzoek verzamelde collectoren zijn in het laboratorium systemen en apparaten beschikbaar.

PRI heeft kennis en ervaring over de opzet van diverse proeven met toedieningstechnieken, de uitvoering van de proeven met actieve en passieve meetmethoden, analyse van de in het veld verzamelde mediums en interpretatie van de verkregen resultaten in relatie tot de omstandigheden tijdens de toediening.