Project

Cow Act: regionale uitwerking van de duurzaamheidsstrategie van Danone

Belangrijkste uitdaging: hoe komen we tot een aanpak voor de landen Frankrijk, Spanje en Polen om het bereiken van de duurzaamheidsdoelen van Danone zowel op landelijk niveau als op boerderijniveau verder uit te werken en te implementeren?

Danone is een toonaangevende voedsel- en drankenfabrikant. Voor veel van haar wereldwijd verkochte merken betrekt ze de grondstoffen – zoals melk – direct van melkveehouders. In de jaren voorafgaand aan 2016, stelde het bedrijf reeds duurzaamheidsdoelen en -plannen op. Zij vroegen vervolgens Wageningen University & Research (WUR) hoe de doelen en plannen uitgewerkt zouden kunnen worden binnen de onderzochte landen. Het bedrijf realiseerde zich dat dit veranderingen zou vereisen in de relatie met de boeren en in de bedrijfsvoering op de boerderijen. Samen met de WUR-projectteamleden onderzochten de duurzaamheidsmanagers en de lokale contactpersonen van Danone welke aanpassingen op boerderijen zouden kunnen bijdragen aan een duurzamere bedrijfsvoering.

Duurzaamheidsdoelen

Danone wilde doelen bereiken op het gebied van elf duurzaamheidsthema’s, waarvoor  heldere KPIs, doelen en kritische succes factoren zijn benoemd en daarnaast ook mogelijkheden zijn aangegeven om de bereikte resultaten te monitoren.

Regionale uitdagingen

Samen met de lokale Danone teams in Frankrijk, Spanje en Polen zijn landelijke plannen ontwikkeld om de duurzaamheidsdoelen op melkveebedrijven te realiseren. Belangrijke aspecten daarbij waren: lokale duurzaamheidsthema's, de bestaande samenwerking tussen de Danone medewerkers en melkveehouders, opinies van regionale erfbetreders en de huidige bedrijfsvoering op de melkveebedrijven. Op basis hiervan werden op maat gemaakte strategieën ontwikkeld om de actieplannen op lokaal niveau te implementeren.

Maatregelen

In de laatste fase van het project richt Danone haar duurzaamheidsstrategie op de ontwikkeling van Regenerative Agriculture. Daarbij staan drie kernpijlers centraal: people, planet en animal. Daarom werden in die fase de twee thema’s broeikasgassen en dierenwelzijn nader bestudeerd om maatregelen op boerderij-niveau te verkennen. Naast deze vaktechnische thema’s werd ook keuzelijst gemaakt met interventies waarmee op regionaal of landelijk niveau gewerkt kan worden aan het implementeren van een duurzaamheidsprogramma voor de doelgroep melkveehouders. Hierbij gaat het om een programma waarin bijvoorbeeld trainingen, financiële stimulansen en andere maatregelen gecombineerd kunnen worden om melkveehouders over te laten schakelen op een meer duurzame bedrijfsvoering.

Regenerative Agriculture

Danone heeft het doel om de veerkracht van melkveebedrijven te vergroten. Dat streven is samengevat in de term Regenerative Agriculture. Dit omvat drie doelen: bodembescherming, perspectief bieden aan de volgende generatie melkveehouders en het bevorderen van dierenwelzijn.

Om boeren te ondersteunen bij de realisatie van deze doelen door aanpassingen van hun bedrijven, heeft Danone het project Farming for Generations opgezet. Dit is een alliantie met acht wereldwijd werkende bedrijven uit de toeleveringsketen voor melkveebedrijven. Binnen het project werken ze samen aan maatregelen op melkveebedrijven om de doelen van Regenerative Agriculture te bereiken. De informatie vanuit Cow Act vormt mede de basis voor het selecteren van deze maatregelen. Binnen dit nieuwe project is WUR de leidende adviseur en levert haar expertise aan verschillende werkgroepen die werken aan die maatregelen.