Project

Macrocascade

Doelstelling van het project is a) het ontwikkelen van bioraffinageprocessen voor de productie van hoogwaardige componenten uit zeewier en b) conversie van deze componenten tot (intermediaire) producten. Focus ligt daarbij met name op snelgroeiende zeewieren zoals bruine zeewieren. Deze wieren bevatten alginaat (hydrocolloid en mogelijk interessante grondstof voor de chemie), laminarin en fucoidan (mogelijk gezondheid bevorderende eigenschappen), mannitol (voedsel en chemische bouwsteen), eiwitten en andere bioactieve componenten.

Onderzoeksopzet

Voor toepassing op korte termijn zal er door middel van clinical trials worden gekeken naar de mogelijk positieve effecten van ingekuild zeewier op patiënten met inflammatoire darmziekten. Voor toepassing op middellange termijn wordt een bioraffinage proces ontwikkeld voor de extractie van commodities uit bruin zeewier. Voor de langere termijn worden deze commodities verder verwerkt tot hoogwaardige producten dmv enzymatische en/of chemische conversies. Dit project geeft een bijdrage aan de kennisopbouw van nieuwe bioraffinageprocessen en conversieprocessen voor bruin zeewier, een zeewier soort die mogelijk ook goed kan groeien in Nederlandse wateren.

Resultaten

Rondom bioraffinage van bruin zeewier hebben we verschillende bioraffinage schema’s ontworpen voor de isolatie van de belangrijkste componenten aanwezig in bruin zeewier (alginaat, fucoidan, mannitol, laminarin, eiwit). Rondom de extractie van alginaat hebben we een milder isolatie proces ontwikkeld door het alginaat niet te laten precipiteren bij lage pH maar door het alginaat te isoleren middels ultrafiltratie. Naast alginaat zijn er ook protocollen ontwikkeld voor de isolatie van laminarin, mannitol en eiwit (zowel oplosbare als niet-oplosbare eiwitten). Voor de conversie van zeewier(componenten) naar producten lag de focus lag op alginaat. Succesvol was de conversie naar anionische oppervlakte-actieve stoffen. Dit bleek niet alleen mogelijk uit puur alginaat maar ook uit intact zeewier, zonder dure zuiveringsschappen.

Publicaties