Mestaanwending Paardenkamp

Project

Mestaanwending Paardenkamp

Stichting De Paardenkamp wil weten of het mogelijk is om de mest van hun 120 paarden te bewerken en her te gebruiken op het eigen land. Doel is om hiermee zoveel mogelijk zelfvoorzienend te zijn als het gaat om mest en mineralen, waarbij ook het groene afval van de houtwallen betrokken wordt.

Het onderzoek is een verkenning van mogelijkheden voor het verwerken van eigen paardenmest met stro voor aanwending op het eigen bedrijf. Zijn deze mogelijkheden toepasbaar op de nieuwe locatie van de Paardenkamp? En welke aspecten komen er daarbij om de hoek kijken? 

Het onderzoek brengt geschikte technieken in kaart die toepasbaar zijn op De Paardenkamp, gelet de bodemgesteldheid en de mineralenbehoeften voor de grasproductie. Verder spelen aspecten als emissies en stikstofverliezen, en de gevolgen van medicijnresten in de mest een rol bij mestaanwending. Een kosten/batenanalyse maakt onderdeel uit van het onderzoek.