Project

CHANCES: Consortium on Health and Ageing Network of Cohorts in Europe and the United States

Het project CHANCES is gericht op het combineren en integreren van lopende cohortstudies om bewijsmateriaal te leveren over veroudering-gerelateerde gezondheidskenmerken en determinanten in Europa gezondheid, en hun sociaal-economische gevolgen.

Meer informatie is te vinden op de UK site en de EU website.