Project

De ontwikkeling van eiwit-verrijkte maaltijdconcepten speciaal voor ouderen

Dit project richt zich op het verhogen van de eiwit-inname bij ouderen door het ontwikkelen van maaltijden met een verhoogd eiwitgehalte die passen binnen het reguliere eetpatroon van ouderen. Hiermee willen we een bijdrage leveren aan het tegengaan en voorkomen van ondervoeding, om daarmee de gezondheidsstatus en kwaliteit van leven te optimaliseren.

Dit project richtte zich op het verhogen van de eiwit-inname bij ouderen door het ontwikkelen van maaltijden met een verhoogd eiwitgehalte die passen binnen het reguliere eetpatroon van ouderen. Hiermee willen we een bijdrage leveren aan het tegengaan en voorkomen van ondervoeding, om daarmee de gezondheidsstatus en kwaliteit van leven te optimaliseren.

Steeds meer mensen worden ouder dan 65 jaar. Een aanzienlijk deel van deze ouderen heeft een slechte voedingsstatus, is ondervoed of loopt een risico op ondervoeding. Dit heeft negatieve gevolgen voor de gezondheid van deze ouderen en leidt daarmee tot hogere zorgkosten. Dit project heeft als doel om de eiwitinname van ouderen te vergroten om daarmee de gezondheid en kwaliteit van leven te bevorderen. Het gaat hierbij om ouderen die thuis wonen, maar wel enige hulp nodig hebben. Daarmee sluit dit project goed aan bij het huidige beleid om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen.

Samen met onze partner Food Connect zijn maaltijdconcepten ontwikkeld met een verhoogd eiwitgehalte. Het ging niet om een ‘medisch’ product dat in één keer voorziet in de dagelijkse eiwitbehoefte en vaak slecht geaccepteerd wordt. Het ging juist om producten en maaltijdconcepten die passen binnen het reguliere eetpatroon van ouderen en daardoor over de volledige dag heen voorzien in de dagelijkse eiwitbehoefte.

In een eerste fase heeft kwalitatief en kwantitatief onderzoek plaatsgevonden om inzicht te krijgen in de belangrijkste factoren die een rol spelen bij de acceptatie van eiwit-verrijkte maaltijdconcepten bij ouderen. Op basis van deze bevindingen zijn producten en maaltijden ontwikkeld met een verhoogd eiwitgehalte. Deze producten zijn in een volgende fase geëvalueerd door de ouderen op smaak, kwaliteit, beleving en acceptatie.

Met dit project hebben we meer inzicht gekregen in hoe we de eiwitstatus van ouderen kunnen optimaliseren om daarmee bij te dragen aan de gezondheid, zelfstandigheid en kwaliteit van leven van ouderen.

Resultaten

De resultaten van het project zijn verwoord in het proefschrift van Canan Ziylan.

Proefschrift: Undernutrition management and the role of protein-enriched meals for older adults http://edepot.wur.nl/390155

Publicaties

Protein-Enriched Bread and Readymade Meals Increase Community-Dwelling Older Adults' Protein Intake in a Double-Blind Randomized Controlled Trial. Ziylan C, Haveman-Nies A, Kremer S, de Groot LC.
J Am Med Dir Assoc. 2017 Feb 1;18(2):145-151.

Effect of meal size reduction and protein enrichment on intake and satiety in vital community-dwelling older adults. Ziylan C, Kremer S, Eerens J, Haveman-Nies A, de Groot LC. Appetite. 2016 Oct 1;105:242-8.