Project

De zeebodem voor en na booractiviteiten

Offshore booractiviteiten kunnen verschillende effecten hebben, waaronder op de zeebodem. Bij het boren wordt een platform geplaatst en wordt een boorput geslagen. Vervolgens wordt er geboord, waarbij een boorspoeling wordt gebruikt en boorgruis ontstaat. Wageningen Marine Research onderzocht of de samenstelling van het zeebodemleven is veranderd na booractiviteiten op de Noordzee.

Het gebied (a6a) waar geboord is, ligt in een beschermd Flora en Fauna Habitat gebied. Booractiviteiten mogen daar geen effecten hebben op het gebied, en dat moet ook worden beoordeeld aan de hand van onderzoek. Wageningen Marine Research heeft daarom nog voordat er geboord is een onderzoeksplan opgesteld en bodemmonsters genomen (2011) op en rondom de boorlocatie, maar ook bij een referentielocatie zo’n 10 km verderop. Na afloop (2014) zijn dezelfde locaties opnieuw bemonsterd en geanalyseerd op dezelfde wijze. De verschillen die zijn gevonden in de monsters voor en na de activiteiten zijn dermate klein dat deze kunnen worden toegeschreven aan natuurlijke variatie (hiertoe kon de referentielocatie worden gebruikt) en niet aan de booractiviteiten.

Publicatie