Project

Full4Health - Understanding food-gut-brain mechanisms across the lifespan in the regulation of hunger and satiety for health

Full4Health onderzoekt mechanismen van honger, verzadiging en eetgedrag, en hoe deze veranderen gedurende de levensloop, de effecten van voedingsbestanddelen en voedselstructuur op deze processen en hun mogelijke benutting bij de aanpak van obesitas, chronische ziekte en ondervoeding.

full4health.jpg

Meer informatie is te vinden op de UK site en de website Full4Health.