Project

Fully Documented Fisheries (FDF)

Het doel van het Fully Documented Fisheries (FDF) -project is om een autonoom op video gebaseerd monitoringsysteem te ontwikkelen om vangsten te registreren, d.w.z. geautomatiseerde vangstregistratie zonder tussenkomst van vissers (logboeken) of waarnemers aan boord.

De gebruikte Electronic Monitoring (EM)-systemen bestaan ​​uit een controlebox (boordcomputer), gps, sensoren en camera's. Verschillende sensoren, b.v. bewegingssensoren op de nettrommels en sorteerband, detecteren de visserijactiviteit aan boord en activeren het videosysteem om de opname te starten (en te stoppen). Vervolgens worden de gegevens via een draadloze verbinding van het vissersvaartuig naar een centrale database gestuurd.

Om de analyse van videogegevens gegenereerd door EM te automatiseren, ontwikkelt Wageningen University & Research computervision-methoden om de vissen op de lopende banden automatisch te detecteren en te classificeren om zo het aantal en de grootteverdeling per soort vast te leggen. De ontwikkelde technologie biedt de mogelijkheid van automatische vangstregistratie aan boord van de vissersvaartuigen, waardoor volledige documentatie van de visserij mogelijk wordt.

Fully Documented Fisheries (FDF)

Autonome vangstregistraties in combinatie met informatie over visserijactiviteit, d.w.z. plaats, tijd en duur van de trek, bevorderen de innovatie in de visserijwetenschap en zullen vissers en visserijbeheerders ondersteunen bij hun missie voor een duurzaam gebruik van hulpbronnen.

Dit project wordt medegefinancierd met een bijdrage uit het Europese Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV).

EU maritieme zaken en visserij.png