Project

Smart Food Intake

We hebben beter inzicht nodig in het wat, waar, wanneer en waarom van voedselconsumptie om de consumptie van gezondere en duurzamere voeding te stimuleren. De levensmiddelenindustrie heeft gewezen op de behoefte aan meer geavanceerde methoden om zulke inzichten in voedselinname en determinanten daarvan te verkrijgen. Met deze inzichten kunnen producten, communicatie-uitingen en interventies beter worden afgestemd op verschillende doelgroepen en verschillende eetcontexten.

De methoden voor het meten van voedselinname en voedselkeuzemotieven die veelal gebruikt werden voor dit project van start ging hadden een aantal belangrijke nadelen, waaronder:

  • de link tussen de voedselinname en de determinanten om deze inname te verklaren ontbrak,
  • er werd onvoldoende rekening gehouden met variabiliteit tussen contexten,
  • hoge meetfouten, bijvoorbeeld doordat mensen zich niet goed herinnerden wat ze hadden gegeten of waarom, op het moment van rapporteren,
  • het verzamelen van gegevens kostte veel tijd en moeite, zowel voor de respondent als de onderzoeker.

Daarom is de PPS Smart Food Intake uitgevoerd. Het doel van dit project was om data over voedselinname en onderliggende motieven op een betere, betrouwbare, toegankelijk manier te verzamelen. Een flexibele, modulaire en innovatieve methode waarin gewerkt wordt met 2-uurs recalls ("snapshot") is ontwikkeld om dat doel te bereiken.

Om de methode toe te kunnen passen is een smartphone app ontwikkeld (SFI-Traqq app). Deze app kan in samenwerking met WUR ingezet worden in onderzoeksprojecten. De app is te downloaden in de appstore en kan naar wens op verschillende momenten een prompt sturen waarin de proefpersoon wordt gevraagd in te vullen wat hij/zij de afgelopen 2 uur gegeten heeft, in welke context dat was en wat de motieven waren voor de eetkeuzes die zijn gemaakt. Het schema met prompts kan op verschillende manieren worden ingericht, waardoor het mogelijk is om een 24-uur recall in blokken van 2 uur uit te vragen, op 1 dag verspreid over een langere periode. Ook kan bijvoorbeeld van een grote groep mensen alleen informatie over het lunchmoment verkregen worden. De methode kan dus flexibel worden aangepast aan de onderzoeksvraag.

Deze methode maakt het voor de voedingsindustrie en de onderzoeksgemeenschap mogelijk de gegevens over voedselinname sneller, flexibel en op een meer betrouwbare manier te verkrijgen. De modulaire en flexibele methode maakt het mogelijk om uit te breiden naar andere eetcontexten, doelgroepen en landen. Daarnaast is de voedselinname gekoppeld aan context-specifieke voedselkeuzemotieven, omdat we weten dat motieven verschillen tussen consumptiemomenten en eetcontexten. Het meenemen van de context leidt tot een beter begrip van het eetgedrag. Dit concept zal onderzoekers en de industrie helpen om sneller en goedkoper de inzichten te verzamelen die kunnen worden gebruikt om voedingsproducten en interventies beter aan te laten sluiten bij de diverse behoeften van consumenten en zal uiteindelijk kunnen leiden tot een gezonder voedselpatroon.

Heb je interesse in het toepassen van deze methode, neem dan contact met ons op:

Publicaties