Project

Double emulsions as fat replacers – from physical stability to oral processing and sensory perception and back

Het gebruik van dubbele emulsies is een veelbelovende strategie om het oliegehalte in levensmiddelen te verlagen. We onderzoeken de invloed van verschillende factoren op de hoeveelheid water in de oliedruppeltjes. Dit komt overeen met het niveau van vetreductie. Bovendien wordt gekeken naar zowel de sensorische waarneming van deze dubbele emulsies als de stabiliteit in de mond.

terifiq_logo.jpg

Onze opdracht binnen het Europese project TeRiFiQ is een beter begrip te krijgen welke parameters de stabiliteit van dubbele emulsies beïnvloeden, als ook hun sensorische waarneming en stabiliteit bij het nuttigen van deze emulsies. Met dit project verwerven we relevante kennis over het gebruik en toepasbaarheid van dubbele emulsies als vetvervangers in levensmiddelen.

Meer informatie is te vinden op de UK site en de website TeRiFiQ.