Publicaties

Trends in inheemse en invasieve bodemvissoorten

Tien, N.S.H.; Griffioen, A.B.; van Keeken, O.A.; van Rijssel, J.C.; de Leeuw, J.J.

Samenvatting

Het voorliggende rapport is een heruitgave van hoofdstuk 5 uit het rapport “Vismonitoring Zoete Rijkswateren en Overgangswaterem t/m 2017. Deel 1: Toestand en trends (Tien et al. 2019). Deze heruitgave wordt uitgevoerd op verzoek van RWS om de vindbaarheid en toegankelijkheid van dit hoofdstuk te vergroten. In dit rapport worden de trends van Noordzeehouting en snoekbaars behandeld. De trends van inheemse bodemvissoorten zijn afgezet tegen de trends van exotische bodemvissoorten (i.e., exotische grondels). Hierbij is de vraag gesteld of er signalen zijn dat deze de inheemse bodemvissoorten verdreven hebben. In alle onderzochte gebieden (rivieren, IJsselmeer en Markermeer) is een sterke afname (tot en met een verdwijnen) van de vangsten aan inheemse bodemvissoorten gecorreleerd aan een sterke toename van de exotische grondels. In alle gebieden zijn de exotische grondels door de tijd heen sterk toegenomen, maar lijkt de invasiepiek in de meeste gevallen achter de rug. Inheemse soorten laten echter nog geen herstel zien.