Publicaties

De commerciële haalbaarheid van passieve visserij op Noordzeekrab in windparken voor de Hollandse kust : Een verkenning naar de potentiële kosten en opbrengsten

Strietman, W.J.; Deetman, B.; Rozemeijer, M.J.C.; Kunz, M.C.

Samenvatting

In dit rapport staan de resultaten van een verkenning naar de commerciële haalbaarheid van passieve visserij op Noordzeekrab in windparken voor de Hollandse kust---Report contains the results of an exploration into the commercial feasibility of passive fishing for North Sea crab in wind farms off the Dutch coast.