Publicaties

NSO-typering 2019 : Normen en uitgangspunten bij typering van agrarische bedrijven in Nederland

van Everdingen, Walter; Wisman, Arjan