Publicaties

Maatschappelijk draagvlak voor natuur in 2021 en trends in het draagvlak

de Boer, T.A.; Langers, F.

Samenvatting

In dit rapport staan de resultaten van een onderzoek naar maatschappelijk draagvlak voor natuur. In 2021 is voor de zesde keer in vijfentwintig jaar een enquête gehouden over dit onderwerp onder een representatieve groep Nederlanders via een online-panel. Uit deze longitudinale studie blijkt dat de bevolking natuurbehoud door de jaren heen steeds belangrijker is gaan vinden. Hoewel in 2021 ruim de helft van de burgers de hoeveelheid natuur in Nederland als (ruim) voldoende waardeert, daalt deze waardering sinds 2013. Het publiek ziet de overheid als hoofdverantwoordelijke voor natuur, maar vindt ook dat zijzelf, natuurorganisaties en (landbouw) bedrijven in belangrijke mate medeverantwoordelijk zijn. Het draagvlak voor maatregelen die natuur beschermen blijft door de jaren heen groot. Burgers zijn vooral betrokken bij de natuur door er naar toe te gaan en door laagdrempelige activiteiten als nestkastjes ophangen, afval opruimen, groen stemmen en een handtekening zetten voor natuur. Het publiek is minder actief als het gaat om onderhoud van natuur en landschap, natuureducatie, buurtoverleg bijwonen of meedoen aan groene burgerinitiatieven.