Publicaties

Verslag monitoring van drie natuurgerichte bedrijven op twickel in 2008

Corporaal, A.; van den Akker, P.; Damsté, P.J.; Kuit, G.; Ottburg, F.G.W.A.; Smolders, G.; Verkaik, J.C.

Samenvatting

In 2008 zijn drie landbouwbedrijven op landgoed Twickel begonnen met de omschakeling naar een natuurgericht bedrijf volgens het concept "Boeren voor natuur". Het zijn de Erven Loninkwoner, De Bunte en Bokdam. Vraaggesprekken zijn gehouden met burgers en recreanten, met Vrienden van Twickel, met boeren uit de omgeving en met de deelnemende bedrijven