Publicaties

Doorworteling dijken ook buiten wintermaanden te meten

Schaffers, A.P.; Frissel, J.; Huiskes, H.P.J.; Paulissen, M.P.C.P.

Samenvatting

Gedurende een jaar hebben onderzoekers de doorworteling van 19 zee- en rivierdijken geanalyseerd. Ze hebben daarin een seizoenspatroon waargenomen. Volgens hen is de beste periode voor toetsing van de doorworteling, nu medio december tot medio maart, van 1 oktober tot 1 maart.