Publicaties

Vijftig jaar monitoring en beheer van de Friese en Groninger kwelderwerken: 1960-2009

Dijkema, K.S.; Duin, W.E. van; Dijkman, E.M.; Nicolai, A.; Jongerius, H.; Keegstra, H.; Egmond, L.; Venema, H.J.; Jongsma, J.J.

Samenvatting

Dit WOt-werkdocument is een update van het kwelderboek uit 2001 en gaat ook over de bescherming door de kwelderwerken tegen de Allerheiligenvloed van 2006, over de Kaderrichtlijn Water en over de Sylt Conferentie van 2010. In 2007 verscheen in de WOT IN serie al een deel over Monitoring van kwelders in de Waddenzee, met beheermaatregelen voor alle kwelders (www.waddenzee.nl/Kwelders.1982.0.html). In de publicaties is ook aandacht voor beweiding, vegetatiekaarten, veroudering van de vegetatie, zeegras, grondwerk, ontwatering, en duurzaamheid van de rijshoutdammen.