Publicaties

WOt's new : Nieuwsbrief Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, nr. 5 februari 2012

Cate, B. ten; Duinhoven, G. van; Hoorn, T.J. van

Samenvatting

In deze editie: • Worden rekenmodellen niet te complex gemaakt? • Bescherming landschapskwaliteit bij rechter moeilijk af te dwingen. • ‘Vergroening’ landbouwbeleid niet vanzelf goed voor boerenlandvogels. • Eindrapport Natuurverkenning 2010-2040. • Studiedag ‘Nieuwe kennis voor een nieuw natuurbeleid?’ • Recent verschenen publicaties. • Colofon.