Publicaties

WOt's new : Nieuwsbrief Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, nr. 8 oktober 2012

Cate, B. ten; Zwaag, D. van der

Samenvatting

In deze editie: • IMARES onderzoekt ecosysteem in voor menselijke activiteiten gesloten deel van de Waddenzee. • Vermaatschappelijking natuurbeleid kan goed uitpakken. • De Soortenstorm: minder soorten, meer biodiversiteit. • Vergroening van de economie onmogelijk zonder herijking rijksbeleid. • Wageningen UR levert gegevens aan Emissieregistratie van RIVM. • Recent verschenen publicaties. • Colofon.