Publicaties

Vooruit met de Geit (video)

Cornelissen, J.M.R.; Kortstee, H.J.M.; Bremmer, B.; Immink, V.M.; van Eijk, O.N.M.; van der Peet, G.F.V.

Samenvatting

Zes geitenhouders hebben gekeken naar wat hen kon helpen om de geitenhouderij te verbeteren, te verduurzamen, niet alleen op het primaire bedrijf maar ook in de keten. Deze geitenhouders zijn concreet aan de slag gegaan met hun eigen bedrijfsplannen op hun eigen bedrijf.