Publicaties

Manual GEM 1.1.1 : greenhouse emission model, exposure assessment tool for plant protection products used in greenhouse crop cultivation

Wipfler, E.L.; Vink, C.; ter Horst, M.M.S.; de Jong, A.

Samenvatting

Deze handleiding is ter ondersteuning van de gebruiker van het software instrument GEM 1.1.1 (Greenhouse Emission Model 1.1.1). GEM 1.1.1 bevat de Nederlandse glastuinbouw blootstellingscenario’s zoals beschreven in Van der Linden et al. (2015) en Wipfler et al. (2015a) en berekent blootstellingconcentraties van gewasbeschermingsmiddelen voor de beschermdoelen: ‘Aquatisch ecosysteem’ en ‘Grondwater as bron van drinkwater’ als onderdeel van de milieurisicobeoordeling. Het instrument is ontwikkeld om te worden gebruikt bij de toelating van gewasbeschermingsmiddelen in Nederland. Wij raden aan om voorafgaand aan de toepassing van het instrument de bijbehorende scenario rapporten goed door te lezen.