Publicaties

Nationale referentie laboratoria : RIKILT jaarrapport 2014

Mol, J.G.J.; Lee, M.K. van der; Gerssen, A.; Leeuwen, S.P.J. van; Stolker, A.A.M.; Sterk, S.S.; Raamsdonk, L.W.D. van; Jong, J. de; Scholtens-Toma, I.M.J.; Alewijn, A.; Weesepoel, Y.J.A.; Ginkel, L.A. van; Noordam, M.Y.

Samenvatting

Nationale Referentie Laboratoria (NRL’s) vormen een onderdeel van het stelsel voor controle en handhaving van EU wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid van voedsel en diervoeders. RIKILT is aangewezen als NRL voor twaalf onderzoekdomeinen. Taken van een NRL zijn afhankelijk van het onderzoekdomein. In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de activiteiten in 2014 van alle NRL’s van RIKILT. Dit zijn de NRL’s voor dioxines en PCB’s, pesticiden in dierlijke producten, mycotoxinen, zware metalen, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s), mariene biotoxinen, stoffen en producten gerelateerd aan Richtlijn 96/23/EG, genetisch gemodificeerde organismen in voedsel en voeders, dierlijke eiwitten, diervoederadditieven, melk- en melkproducten en watergehalte pluimveevlees.