Publicaties

Essay Kennisinfrastructuur akkerbouw en algemeen economisch belang

Smit, A.B.

Samenvatting

Op verzoek van BO Akkerbouw heeft LEI Wageningen UR een literatuurstudie gedaan naar het algemeen economisch belang van een goede kennisinfrastructuur voor de akkerbouwsector, dat in de aangehaalde Verordening als voorwaarde wordt genoemd. Ook heeft het LEI een ex-antebeoordeling gegeven van de bijdrage van het Kennis- en innovatieprogramma van BO Akkerbouw aan dit belang.