Publicaties

Bedrijfsuitkomsten in de Nederlandse particuliere bosbouw over 2016

Silvis, H.J.; Voskuilen, M.J.

Samenvatting

Dit rapport biedt een overzicht van de bedrijfsresultaten van particuliere bosbedrijven in 2016. Hierbij gaat het om particuliere boseigenaren met meer dan 5 ha bos, met uitzondering van de natuurbeschermingsorganisaties. De Nederlandse particuliere bosbedrijven hebben gemiddeld in 2016 een negatief resultaat geboekt van -8 euro per ha bos. Dit resultaat is lager dan in de voorafgaande jaren: 14 euro in 2015 en 39 euro in 2014. De daling is veroorzaakt door lagere opbrengsten en hogere kosten. In de periode 2010-2015 zijn de resultaten opvallend positief geweest.