Publicaties

Droogte en hitte: effecten op herkomsten van zomereik, Japanse lariks, hybride lariks en douglas : klimaatreeks deel 7

Copini, P.; Bouwman, M.; König, L.A.; Sass-Klaassen, U.G.W.

Samenvatting

De extreme droogte en hitte van 2018 en 2019 hebben een groot
effect gehad op de groei en de vitaliteit van veel boomsoorten.
Pas in 2021 was in veel gebieden het watertekort voorbij. Hoe
hebben bomen op de extreme jaren gereageerd? Zijn er verschillen
in groeireacties tussen soorten, ook in vergelijking met eerdere
droogtejaren? Het DendroLab van Wageningen University & Research
(WUR) onderzoekt aan jaarringen hoe bomen in proefvelden van het
Centrum voor Genetisch Bronnen Nederland (CGN) reageren.