Publicaties

Kansen en knelpunten van een systeem van kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) om integraal te sturen naar de doelen van kringlooplandbouw

Reijs, Joan; Doorn, Anne van; Hal, Ollie van; Jong, Wouter de; Verhoeven, Frank