Publicaties

Naar een milieutoets voor invasieve exoten?

Kistenkas, F.H.; Dijk, C.J. van

Samenvatting

Begin 2015 trad de EU-verordening Invasieve Uitheemse Soorten (nr. 1143/2014) in werking; kortweg de IAS-verordening (Invasive Alien Species). Anders dan gebruikelijk, zoals bij de EU-Habitat-richtlijn, heeft dat nog niet geleid tot een juridische harde Europese toets. Is het verstandig dat alsnog te doen en zo ja hoe?