Publicaties

Aanleg van PV-systemen op dijken : Project Zon op dijken, aanleg Eurorail en Delmeco Ritthem in 2020, aanleg Soltronergy en Afvalzorg Knardijk in 2020

Schoot, Jan Rinze van der; Voort, Marcel van der

Samenvatting

Het plaatsen van zonnepanelen op dijken lijkt een goede optie om een bijdrage te leveren aan de productie van duurzame energie. In 2020 is een project gestart in Ritthem (Spuikom) en Zeewolde (Knardijk) om de mogelijkheden en effecten van zonnepanelen op dijken in kaart te brengen.De aanleg van PV-systemen en bekabeling is een specifiek onderdeel met mogelijke schade aan de dijk en de grasmat. Aan de hand van beoordelingen en foto’s is de schade van de aanleg aan de dijk in kaart gebracht en zijn aanbevelingen gedaan om de schade te beperken en te herstellen. Bij het graven in een dijk voor b.v. aanleg van bekabeling en het plaatsen van funderingen is het belangrijk rijschade van machines te voorkomen, de graszode netjes af steken en zo snel mogelijk na aanleg weer terug te plaatsen. Overgangen van verharde dijkbekledingen naar gras moeten goed worden afgewerkt met eerder uitgegraven graszoden of door het plaatsen van geleidelijke overgangen en inzaaien met graszaad. Dit project had wat aanloop problemen, waardoor niet snel gewerkt kon worden. Gaten bleven lang open liggen en graszoden konden niet altijd direct worden terug geplaatst. Door de aanleg in het droge, warme voorjaar en zomer van 2020 verdroogde de open liggende graszode snel en kon de schade met doorzaaien of inzaaien niet worden hersteld. In praktijksituaties zal de aanleg vooral in de nazomer plaats vinden, waarbij herstelwerkzaamheden aan de grasmat met meer succes kunnen plaats vinden. Of vind aanleg van PV-systemen vooral plaats bij een dijkrenovatie zonder grasbedekking.