Online

MOOC Circular Economy: An Interdisciplinary Approach

Lever je bijdrage aan de transitie naar een circulaire economie. Leer hoe je met een disciplinaire aanpak factoren als economie, leveringsketen, maatschappij, techniek, management en milieu combineert.

Organisator Wageningen University & Research
Duur 6 weken 16–24 uur per week
Certificaat Beperkt cursusmateriaal gratis, volledig pakket (inclusief examen en geverifieerd certificaat)
Format Online
Certificaat Certificaat
Groepsformaat > 80

Over de cursus

De transitie naar een circulaire economie is een van de grootste uitdagingen op de weg naar een duurzamere samenleving. Deze overgang vraagt om een circulaire denkwijze en een interdisciplinaire aanpak waarbij overwegingen op het gebied van maatschappij, techniek, management en milieu worden gecombineerd. Het is nu de gewoonte om van 'cradle-to-grave' te ontwerpen; een lineair model van productie, naar consumptie, naar afval. Het zou echter veel beter zijn om producten 'cradle-to-cradle' te ontwerpen waarbij een gesloten loop wordt gecreëerd waarbij deze producten geen afval, maar opnieuw waardevolle hulpbronnen worden. En als we dan toch circulair beginnen te denken, waarom proberen we dan niet naast leveringsketens ook complete systemen te hervormen? Dat doen we immers ook met duurzaamheid. We gaan telkens uit van de status quo, terwijl het 'cradle-to-cradle'-principe ons aanzet om 'out of the box' te denken. Cradle-to-cradle is onlosmakelijk verbonden met overvloed. Dit circulaire ontwerp gaat ervan uit dat mensen, net als mieren en bomen, in overvloed aanwezig zijn en een grote impact hebben op hun omgeving. De challenge is om deze impact positief te maken.

Systeembenadering van circulaire economie

In deze MOOC benaderen we de circulaire economie op een systematische manier, waarbij we rekening houden met de zienswijzen van de uiteenlopende stakeholders, hun incentivestructuren en hun impact op circulaire alternatieven.

De circulaire oplossingen worden aan de hand van zowel toegepaste als opkomende technologieën beoordeeld. Het signaleren en evalueren van mogelijke circulaire alternatieven op basis van kwantitatieve technieken is van cruciaal belang om tot duurzame oplossingen te komen. Daarom gaat deze online open cursus ook in op het gebruik van Life Cycle Assessment en Agent Based Modelling bij het beoordelen van de sociaal-technische en haalbare uitdagingen en de voordelen van alternatieve oplossingen voor het milieu.

Wat je gaat leren

  • Wat houdt het concept circulaire economie in?
  • Waarin verschilt een circulaire economie van het huidige lineaire systeem?
  • Hoe kun je vanuit een systematische denkwijze complexe circulaire systemen analyseren en ontwikkelen?
  • Hoe beoordeel je het gebruik van Life Cycle Assessment, Complexity aspects en Agent Based Modelling en hoe pas je het toe?
  • Hoe formuleer je verbeteringen voor een transitie naar een circulair ontwerp?

MicroMasters programma's

De MOOC Circular Economy: An Interdisciplinary Approach maakt deel uit van het online MicroMasters® Programma Economics and Policies for a Circular Bio-Economy, een van twee elkaar aanvullende online MicroMasters programma's: Economics and Policies for a Circular Bio-Economy en Business and Operations for a Circular Bio-Economy. Deze MicroMasters programma's bestaan uit een serie van drie cursussen en een afrondend capstone-project waarin je leert kansen te benutten en deze volop in te zetten bij de transitie van een fossiele economie naar een biobased economie. Bekijk de andere vakken van dit MicroMasters programma:

Economics and Policies for a Circular Bio-Economy

Business and Operations for a Circular Bio-Economy

Ontmoet de docenten

//wur.faqtory.nl/widgets/faqpage/c45329e

//wur.faqtory.nl/widgets/categories/669d210f