Cursus

MicroMasters Economics and Policies for a Circular Bio-Economy

Leer meer over de economie en het beleid van de circulaire economie en bereid je voor op de overstap naar biobased grondstoffen. Schrijf je in voor dit MicroMasters® programma en werk toe naar een duurzame bedrijfsvoering.

Organisator Wageningen University & Research
Duur 6 maanden 16 - 23 uur per week
Prijs € 553,00
Certificaat Yes, for the full program experience
Format Online
Credits Certificaat

Waarom kiezen voor een MicroMasters programma?

  • Pas de kennis direct toe op je eigen bedrijf
  • Studeer aan de beste agrarische universiteit ter wereld, vanuit je eigen huis
  • Kom in contact met docenten en medestudenten via het discussieplatform
  • Verdien credits voor de on-campus master Biobased Sciences

Over dit MicroMasters programma

Beleidsplannen over circulariteit worden in onze maatschappij steeds belangrijker. Het is cruciaal om de economische gevolgen te begrijpen van beleid dat de implementatie van biobased producten en grondstoffen vormgeeft. De marktstructuur, technologische innovatie en de waardeketen beïnvloeden – en worden beïnvloed door – circulair economisch beleid. Een bedrijf dat succesvol wil zijn in de circulaire bioeconomie moet voorbereid zijn op de uitdagingen en kansen van dit dynamische speelveld.

Dit MicroMasters programma leert je de basisprincipes van de circulaire biobased economie. Je leert economische kosten-batenanalyses uitvoeren voor nieuwe biobased technologieën in een dynamische waardeketen, waar interactie plaatsvind tussen verschillende partijen, zoals tussen verkopers en voedselverwerkers. Aan het eind van het MicroMasters programma, in het laatste vak, voer je een capstone project uit waarin je de kennis van alle vakken toepast op je eigen business case. Dit geeft je de kans om feedback te ontvangen van experts op het gebied van circulaire economie en beleid.  

Wat je gaat leren

Met het MicroMasters programma Economics and Policies for a Circular Bio-Economy doe je de kennis en vaardigheden op die je nodig hebt om economische en beleidsmatige kanten van de overgang van fossiele naar hernieuwbare, biobased grondstoffen en producten te analyseren. Na het afronden van deze online opleiding kun je zelf een belangrijke bijdrage leveren aan economische besluitvorming en beleidsontwikkeling.

Wat je na het afronden van het MicroMasters programma hebt geleerd:

  • Het begrijpen van het effect van economische uitdagingen en beleid op de circulaire economie op bedrijfs-, nationaal en internationaal niveau
  • Het analyseren van de kosten, baten en marktimpact van nieuwe biobased technologieën
  • Het evalueren de mileuvoordelen en de implementatie van biobased beleid
  • Het toepassen van een systeembenadering, waarin je rekening houdt met verschillende partijen en feedbackmechanismen in de dynamische waardeketen

Inhoud van het MicroMasters programma

Dit programma bestaat uit de volgende MOOCs:

Voor wie is dit MicroMasters programma?

Dit programma is voor iedereen die zijn of haar kennis over de economische en beleidsmatige aspecten van de circulaire economie wil uitbreiden. Het is specifiek gericht op personen die in de biobased sector werken, werkzaam zijn bij een bedrijf dat de overstap wil maken naar een biobased bedrijfsvoering, of personen die betrokken zijn bij een non-profit organisatie of overheidsinstelling. Naast een korte inleiding op de technologische aspecten van biobased materialen en hun conversie besteden we in de MOOC aandacht aan de economische en beleidsmatige aspecten van een biobased economie. Hierbij wordt de nadruk gelegd op een systeembenadering en op uiteenlopende tools en methodes (zoals life cycle assessment en agent-based modeling).

Wil je graag meer leren over de zakelijke en logistieke aspecten van de circulaire economie? Dan is het MicroMasters programma Business and Operations for a Circular Bio-Economy wellicht interessant voor jou.

Aanmelden voor de on-campus master Biobased Sciences

Als je alle MOOCs uit het MicroMasters programma succesvol hebt afgerond met een ‘verified certificate’ en je van plan bent om de master Biobased Sciences (120 ECTS, 2 jaar fulltime op de campus) te volgen, dan kun je je verworven MicroMasters credentials inzetten voor studiepunten. Wel dien je aan de instroomeisen te voldoen en de reguliere toelatingsprocedure voor masterstudenten te doorlopen.

Ben je toegelaten en wil je vrijstelling voor bepaalde onderdelen van het masterprogramma? Dan kun je hiervoor een formeel verzoek indienen. Vakken waarvoor je vrijstelling kunt krijgen (tot maximaal 18 ECTS) dienen gelijkwaardig te zijn aan de MOOCs in het MicroMasters® programma.  

Belangrijk: Ben je van plan je na het MicroMasters programma aan te melden voor de on-campus master? Start dan zo snel mogelijk je aanmeldingsprocedure. Voor vragen over de aanmelding en het inzetten van de MicroMasters credentials kun je terecht bij dr. Ir. Sonja Isken. Ook wanneer je het MicroMasters programma in de ‘oude’ vorm (MicroMasters Programma Biobased Sciences for Sustainability, maximaal 24 ECTS) hebt gevolgd.

Ontmoet de docenten

//wur.faqtory.nl/widgets/faqpage/c45329e

//wur.faqtory.nl/widgets/categories/669d210f