Fysische Chemie en Kolloïdkunde_emulsion_with_particles

Organisatie

Physical Chemistry and Soft Matter

Gepubliceerd op
24 april 2012

De groep Fysische Chemie en Kolloïdkunde houdt zich bezig met het fysisch en chemisch gedrag van materie op nanoschaal: macromoleculen, kolloïdale deeltjes, micellen, dunne films en grensvlakken; we richten ons daarbij op toepassingen in levenswetenschap.