Online

Capstone Business and Operations for a Circular Bio-Economy

In dit deel staat interdisciplinariteit centraal en worden de diverse onderdelen van dit MicroMasters® programma aan elkaar gekoppeld.

Organisator Wageningen University & Research
Duur 8 weken, 15-20 uur per week

Dit is een Engelstalig programma. Voor meer informatie:

//wur.faqtory.nl/widgets/faqpage/c45329e

//wur.faqtory.nl/widgets/categories/669d210f