Online

Capstone Business and Operations for a Circular Bio-Economy

In dit deel staat interdisciplinariteit centraal en worden de diverse onderdelen van dit MicroMasters® programma aan elkaar gekoppeld.

Organisator Wageningen University & Research
Duur 8 weken, 15-20 uur per week
Certificaat Beperkt cursusmateriaal gratis, volledig pakket (inclusief examen en geverifieerd certificaat)
Format Online
Accreditatie Certificaat
Groepsformaat > 80

Over de cursus

In de eerste drie vakken van het MicroMasters Programma leer je over de verschillende stappen in biobased processen, en de zakelijke en logistieke aspecten die je moet overwegen voor je een bepaald proces kiest. In dit capstone project werk je aan het integreren van de technologische sectie met de business en operations secties om een duurzame biobased praktijk te ontwikkelen. De focus ligt op het combineren van de diverse aspecten in een integraal onderzoek op basis van literatuuronderzoek en toegepast op een praktijkcasus.

Je krijgt tips en adviezen over literatuuronderzoek om de informatie en publicaties die je nodig hebt te vinden. Op verschillende momenten ontvang je feedback, zowel op je onderzoeksvoorstel als je eindverslag. Dit verslag moet een weerspiegeling vormen van de academische onderzoekscapaciteiten op masterniveau, d.w.z. het definiëren van een onderzoeksvoorstel, gedegen literatuuronderzoek, methodologie, gegevens, resultaten en conclusies en een discussie.

Het capstone-project is alleen toegankelijk voor ID-geverifieerde studenten die alle andere MOOCs van het MicroMasters Programma met een voldoende hebben afgesloten en derhalve een ‘verified certificate’ behaald hebben voor:

Naar het MicroMasters Programma

Na het afronden van dit vak ben je in staat om:

  • Analyseer technologische, maatschappelijke, organisatorische en operationele gevolgen bij de productie van innovatieve biobased producten
  • Beoordeel en evalueer een innovatief biobased product op zijn duurzaamheid en zakelijke verdiensten
  • Pas de biobased en / of circulaire economie principes toe op business- en supply chain-niveau

Ontmoet de docenten

//wur.faqtory.nl/widgets/faqpage/c45329e

//wur.faqtory.nl/widgets/categories/669d210f