Project

Fermentatie in de darm verlengt verzadiging

Obesitas is een groot gezondheidsprobleem bij mensen en gezelschapsdieren geworden. Hoewel obesitas niet gebruikelijk is bij landbouwhuisdieren, wordt voerbeperking vaak gebruikt om de kosten laag te houden met behoud van productie bij bijvoorbeeld drachtige zeugen en vleesvarkens. Voerbeperking kan leiden tot honger en verhoogde eetmotivatie, die worden geassocieerd met gedragsproblemen. Kennis over de regulering van verzadiging is dus cruciaal om te helpen bij het regelen van voedselinname bij de mens en het verbeteren van welzijn van landbouwhuisdieren die beperkt gevoerd worden. Verondersteld wordt dat voedingsvezels de verzadiging bevorderen, maar de effectiviteit is afhankelijk van de fysisch-chemische eigenschappen van de betreffende voedingsvezels.

Doel

Het doel is om te bepalen of en hoe voedingsvezels met verschillende fysisch-chemische eigenschappen (zoals volumineusheid, viscositeit, gelering en fermenteerbaarheid) invloed hebben op de verzadiging van een (gedomesticeerd)varken, dat als model werd gebruikt voor zowel mens als dier.

Meer informatie is te vinden op de UK site.