Dienst

Maaginhoudanalyse

Bij Wageningen Marine Research kan de maaginhoud van verschillende diersoorten geanalyseerd worden.

Noordse stormvogels

In de Noordzee wordt nog steeds veel afval gedumpt. Noordse stormvogels zien kleine stukjes zwerfvuil aan voor voedsel en slikken het in, terwijl dit afval niet kan verteren. De maaginhoud van dood gevonden stormvogels wordt daarom door Wageningen Marine Research geanalyseerd op de samenstelling en hoeveelheid van dit zwerfvuil. De gevonden hoeveelheden vormen een indicator voor de hoeveelheid zwerfvuil die op de Noordzee ronddrijft.

Maag van een Kleine Pieterman - Echiichthys vipera
Maag van een Kleine Pieterman - Echiichthys vipera

Vissen

Wageningen Marine Research is specialist in het bestuderen van vissenmagen. De meest directe manier om een voedselweb te bestuderen is door te kijken wat een organisme eet. In een vissenmaag wordt plankton, andere vissen of bodemdieren aangetroffen. Prof. Niels Daan is al tientallen jaren geleden een grote campagne gestart om het voedselweb van de Noordzee in kaart te brengen. Er zijn inmiddels tienduizenden maaginhouden van commercieel belangrijke vissoorten bemonsterd. In de jaren negentig is deze excercitie nogmaals uitgevoerd. De laatste 10 jaar is de nadruk komen te liggen op de niet-commerciƫle soorten, omdat over die vissoorten nog vaak weinig bekend is.

Zeezoogdieren

Maagonderzoek van aangespoelde bruinvissen en andere zeezoogdieren wordt door Wageningen Marine Research en collega-instituten gedaan om het dieet van deze dieren te bepalen. Dieetonderzoek gebeurt aan de hand van otolieten, vetzuren, isotopen en resten van prooidieren.  

Maaginhoud van een bruinvis
Maaginhoud van een bruinvis