Testimonial

Mest- en milieuexpert Oscar Schoumans over zijn werk bij Wageningen Environmental Research

Maïs- en graslanden bevatten steeds meer fosfaat, zo waarschuwen onderzoekers al vijfentwintig jaar. Maar pas vanaf 1 januari 2010 mogen boeren minder mest uitrijden op gronden met veel fosfaat.

Een verdere ophoping van fosfaat in de bodem wordt nu aan banden gelegd
Oscar Schoumans

Berekeningen van Wageningen Environmental Research toonden al jaren ondubbelzinnig de omvang van het probleem aan. In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw, toen boeren nog vrij hun drijfmest konden uitrijden, belandde er in de mestoverschotgebieden gemiddeld op een hectare maïs jaarlijks tussen de 250 en 750 kilo fosfaat. Dat was zeven á tien keer de hoeveelheid die de maïs opnam. In de jaren negentig nam dit af tot zo’n 250 kilo per hectare, maar dat was nog altijd te veel. Een groot deel van het mestoverschot werd getransporteerd naar andere delen van Nederland en het buitenland. Eind jaren negentig zat in de bovenste halve meter van een hectare landbouwgrond gemiddeld vijfduizend kilo fosfaat. In zwaar bemeste velden kon dit zelfs oplopen tot tienduizend kilo. ‘Wageningen Environmental Research is goed in het doorrekenen van de gevolgen van bepaalde beleidsmaatregelen,’ zegt mest- en milieu-expert Oscar Schoumans. ‘De politiek moet vervolgens de afweging maken van – in dit geval – de kosten voor de varkenshouders en de baten voor de natuur.’

Lees het hele verhaal zoals gepubliceerd in het boek "Made by Alterra

Actuele projecten en publicaties van Oscar Schoumans: