Nieuws

Nieuw Europees referentiecentrum voor bedreigde landbouwhuisdierrassen in oprichting

article_published_on_label
10 oktober 2022

Vanaf 1 januari 2023 zullen deskundigen van Wageningen University & Research (WUR) samenwerken met IDELE (Frankrijk) en BLE (Duitsland) om de Europese Commissie, nationale overheden en rasorganisaties te adviseren over duurzame fokprogramma's voor bedreigde rassen van landbouwhuisdieren en de uitvoering van de EU-fokkerijwet.

Het Permanent Zoötechnisch Comité van EU DG SANTE heeft op 3 oktober 2022 het voorstel van de Europese Commissie goedgekeurd om een EU Reference Centre for Endangered Animal Breeds (EURC-EAB) op te richten. In dit nieuwe EU-referentiecentrum zal WUR samenwerken met IDELE (Institut de l'Élevage, Frankrijk) en BLE (Bundesamt für Landwirtschaft und Ernährung, Duitsland). Sipke-Joost Hiemstra (Wageningen Livestock Research/Centrum voor Genetische Bronnen, Nederland) is benoemd tot directeur.

Het EURC-EAB zal nauw samenwerken met het European Regional Focal Point for Animal Genetic Resources (ERFP). Het ERFP is het Europese netwerk van nationale coördinatoren die verantwoordelijk zijn voor de coördinatie van de instandhouding en het duurzame gebruik van dierlijke genetische hulpbronnen op nationaal niveau.

Wat wordt de taak van het EURC-EAB?

EURC-EAB zal de Europese Commissie wetenschappelijk en technisch advies verstrekken met het oog op de vaststelling en harmonisatie van methoden voor de instandhouding van bedreigde rassen en de instandhouding van de genetische diversiteit binnen deze rassen. Dit omvat het fokken van runderen, varkens, schapen, geiten en paarden. De EURC-EAB zal ook overheden en rasorganisaties ondersteunen bij de uitvoering en verdere ontwikkeling van de Europese fokkerijregelgeving (EU 2016/1012).

Hiemstra: “Effectieve fokprogramma’s zijn van groot belang voor het behoud van de variatie aan zeldzame landbouwhuisdierrassen in Europa. Zo houden we de genetische diversiteit binnen de rassen op peil en zorgen daarmee dat deze rassen in de toekomst inzetbaar blijven.”

Vraagbaak en informatiehub

National Competent Authorities (verantwoordelijke overheidsorganisaties op nationaal niveau), fokkerijorganisaties en andere belanghebbenden kunnen bij het EURC-EAB terecht met vragen of knelpunten bij de uitvoering van de EU-fokkerijwet voor bedreigde rassen. Opkomende vragen van de Europese Commissie en de EU-lidstaten in het Permanent Zoötechnisch Comité met betrekking tot genetische hulpbronnen zullen ook door het EURC-EAB worden opgepakt.

Verder wil de EURC-EAB op ruime schaal richtlijnen voor de beoordeling van de risicostatus van rassen en best practices voor de instandhouding en duurzame inzet van bedreigde landbouwhuisdierrassen verspreiden. De EURC-EAB zal specifieke communicatiemiddelen ontwikkelen voor de doelgroepen.