Project

Nutrient Export by Rivers to Coastal Waters of China: An Integrated Modelling Approach

Eutrofiëring van de kust en klimaatverandering zijn problemen die met elkaar verbonden zijn. Eutrofiëring wordt grotendeels veroorzaakt door een verhoogde riviertransport van voedingsstoffen zoals stikstof (N), fosfor (P) en koolstof (C). Veranderingen in de hydrologie, klimaatverandering, landgebruik en andere menselijke activiteiten beïnvloeden grotendeels de ontwikkelingen in nutriëntenexport door rivieren.
Dit onderzoek heeft als doel het inzicht te vergroten in ontwikkelingen in nutriëntenexport naar de kustwateren van China, die beïnvloed worden door veranderingen in het klimaat, hydrologie en menselijke activiteiten.

Dit gebeurt aan de hand van het ontwikkelen en toepassen van geïntegreerde modellen van nutriëntenexport door rivieren naar de kustwateren, gebaseerd op lokale informatie.

Meer informatie

Literatuur

Alcamo J., Van Vuuren D., Cramer W., Alder J., Bennett E., Carpenter S., Christensen V., Foley J., Maerker M., Masui T., Morita T., O’Neill B., Peterson G., Ringler C., Rosegrant M., Schulze K., Bouwman L., Eickhoudt B., Floerke M., Lal R. and K. Takahashi (2005) Changes in ecosystem services and their drivers across the scenarios. Chapter 9 in: Carpenter S., Pingali P.L., Bennett E.M., Zurek M.B. (eds.) Ecosystems and human well-being: Scenarios, Volume 2: Findings of the Scenarios Working Group of the Millennium Ecosystem Assessment, Island Press, Washington, Covelo, London, 297-373.

Billen G., and J. Garnier (2007) River basin nutrient delivery to the coastal sea: assessing its potential to sustain new production of nonsiliceous algae. Mar. Chem., 106: 148–160, doi:10.1016/j.marchem.2006.12.017.

Garnier J., Beusen A., Thieu V., Billen G. and L. Bouwman (2010) N:P:Si nutrient export ratios and ecological consequences in coastal seas evaluated by the ICEP approach. Global Biogeochem. Cycles, 24, GB0A05, doi:10.1029/2009GB003583.

Mayorga E., Seitzinger S.P., Harrison J.A., Dumont E., Beusen A.H.W., Bouwman A.F., Fekete B.M., Kroeze C. and G. Van Drecht (2010) Global Nutrient Export from WaterSheds 2 (NEWS 2): Model development and implementation. Environmental Modelling and Software, 25(7): 837-853, doi:10.1016/j.envsoft.2010.01.007.

Qu H.J. and C. Kroeze (2010) Past and future trends in nutrients export by rivers to the coastal waters of China. Science of The Total Environment 408: 2075-2086.

Qu H.J. and C. Kroeze (2012) Nutrient export by rivers to the coastal waters of China: management strategies and future trends. Regional Environmental Change 14: 153-167.

Seitzinger S.P., Mayorga E., Bouwman A.F., Kroeze C., Beusen A.H.W., Billen G., Van Drecht G., Dumont E., Fekete B.M., Garnier J. and J.A. Harrison (2010) Global river nutrient export: A scenario analysis of past and future trends. Global Biogeochem. Cycles, 24, GB0A08, doi:10.1029/2009GB003587. 

Shen M. and C. Kroeze (2007) Future trends in emissions of pollutants from the Yangtze River basin, China. Environmental Sciences.  4(4):229 - 247.

Yan W., Mayorga E., Li X., Seitzinger S.P. and A.F. Bouwman (2010) Increasing anthropogenic nitrogen inputs and riverine DIN exports from the Changjiang River basin under changing human pressures. Global Biogeochem. Cycles, 24, GB0A06, doi:10.1029/2009GB003575.