Nieuws

Recordaantal Wageningers ontvangt Vidi-beurs voor eigen onderzoeksgroep

article_published_on_label
4 november 2020

Aan zeven ervaren onderzoekers aan Wageningen University & Research is ieder een bedrag van 800.000 euro toegekend door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Met deze Vidi-financiering kunnen zij een eigen, vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen en een onderzoeksgroep opzetten. Niet eerder landden er zoveel Vidi-financieringen in Wageningen.

De Wageningse laureaten hebben veel ervaring opgedaan en succesvol onderzoek verricht, waardoor zij voor deze Vidi-beurs in aanmerking kwamen. Vidi maakt samen met de Veni- en Vici-beurzen deel uit van het NWO-Talentprogramma (voorheen: de Vernieuwingsimpuls). Binnen het Talentprogramma zijn onderzoekers vrij om hun eigen onderwerp voor financiering in te dienen. Zij gaan met het geldbedrag de komende vijf jaar in hun vakgebied besteden. NWO selecteerde de onderzoekers op basis van de kwaliteit van de onderzoeker, het innovatieve karakter van het onderzoek, de verwachte wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel en mogelijkheden voor kennisbenutting. Op nationaal niveau kende NWO 81 Vidi’s toe.

De toegekende Wageningse Vidi-laureaten zijn:

Mariene Tijdmachine: een unieke kijk op biodiversiteit in zee

Dr. Lisa Becking - Mariene Dierecologie, Wageningen Marine Research

Om vandaag al te kunnen zien hoe het zeeleven in de toekomst zal reageren op hogere temperaturen en toenemende vervuiling, onderzoekt Lisa Becking mariene meren – eilanden van zeewater. Dit levert nieuwe inzichten op in de gevolgen van klimaatverandering op de biodiversiteit in tropische zeeën.

Om te vermenigvuldigen moet je kunnen delen

Dr. Wouter Kohlen - Laboratorium voor Moleculaire biologie

Een plant is niet mobiel. Daarom past hij zijn lichaam aan als dit moet. Hiervoor worden in sommige gevallen in bestaande weefsels celdelingen gestart in volledig uitontwikkelde cellen. Wij mensen kunnen dit niet. Wouter Kohlen gaat onderzoeken hoe een plant in staat is om dit soort celdelingen te starten.

Snelle vliegmaneuvers in muggen, vliegen en drones

Dr.ir. Florian Muijres - Experimentele zoölogie

Tweevleugelige insecten zoals vliegen en muggen kunnen zeer goed manoeuvreren omdat ze met precieze vleugelslagbewegingen, aerodynamische vliegkrachten op hun vleugels nauwkeurig kunnen manipuleren. Door de biomechanica, aerodynamica en besturing van vliegmanoeuvres in deze tweevleugelige insecten te onderzoeken, kunnen onderzoekers muggenvallen verbeteren en drones manoeuvreerbaarder maken.

Detectie van ROS door plantenreceptoren

Dr. Elwira Smakowska-Luzan - Biochemie

Planten reageren op stressfactoren in hun omgeving door vormen van reactieve zuurstof te produceren, maar hoe deze zuurstofvormen herkend worden is een raadsel. In dit project zal het netwerk van receptoreiwitten in kaart worden gebracht dat planten in staat stelt om te reageren op reactieve zuurstof.

De diversiteit van bloeitijd

Dr.ir.ing. Wilma van Esse - Bioscience en Laboratorium voor Moleculaire biologie

De bloeitijd in granen bepaalt niet alleen wanneer er een bloem gevormd moet worden, maar beïnvloedt ook eigenschappen zoals aantal zijtakken, zaden per aar en zaadgewicht. De onderzoekers gaan achterhalen hoe deze eigenschappen met elkaar in verband staan op moleculair-genetisch niveau om met deze kennis de opbrengst in granen te verhogen.

Het meten van het prille begin van parasitisme door aaltjes in planten

Dr.ir. Jose Lozano Torres - Laboratorium voor Nematologie

Microscopisch kleine plant-parasitaire aaltjes behoren tot de meest schadelijke plagen in de landbouw. Het waarnemen van het prille begin van een parasitaire interactie tussen aaltjes en planten is van groot belang voor het ontwikkelen van nieuwe vormen van ziekteresistentie. Deze kennis zal grotendeels bijdragen aan de veredeling van gewassen.

Groei onder spanning in Afrika

Dr.ir. Maarten Voors - Ontwikkelingseconomie

Voor het eerst worden op grote schaal Afrikaans rurale steden aangesloten op elektriciteit. Leidt dit tot structurele aanpassing van de lokale economie en duurzame armoedebestrijding? Dit project onderzoekt de causale impact van elektrificatie op economische ontwikkeling en de specifieke rol hierin van technologie en lokale markten.