Project

SelSweep - Molecular characterization of genetic factors in the pig under selection during speciation, domestication and breeding

De oorsprong van nieuwe soorten intrigeert wetenschappers al sinds de tijd van Darwin. Binnen het EU-project 'Moleculaire karakterisering van genetische factoren in varkens onder selectie gedurende soortvorming, domesticatie en fokkerij', willen we meer inzicht krijgen in de manier waarop nieuwe soorten ontstaan​​.

Meer informatie is te vinden op de UK site en de EU projectsite.