Project

SURE: SUstainable Natural REsource Use in Rural China

In de komende decennia zal duurzaam gebruik van hulpbronnen een hoog op de agenda staan in China. Inspanningen gericht op bevordering van duurzaam gebruik van hulpbronnen op het platteland van China zal worden geconfronteerd met een aantal grote uitdagingen. Ten eerste, de geleidelijke overgang naar een marktgerichte economie houdt in dat het belang van economische instrumenten en decentrale en informele resource managementinstellingen waarschijnlijk gaat toenemen.
Ten tweede, zal China's voortdurende binnenlandse economische liberalisering en integratie in de wereldeconomie de prijzen van binnenlandse middelen en producten blijven beïnvloeden en te maken krijgen met internationale milieuregelingen. Ten derde zal de snelle economische groei en groeiende mondiale rol van China de druk en concurrerende aanspraken verhogen op (schaarse) natuurlijke hulpbronnen zoals land, water en energie, en daarmee zal de politieke en economische vraag om een verschuiving naar duurzaam gebruik van hulpbronnen in nieuwe richtingen worden gestimuleerd.