Nieuws

WUR-alumni zetten zich in voor schoon drinkwater in Oekraïne

Gepubliceerd op
28 oktober 2022

In Oekraïne zijn ziekenhuizen, waterfaciliteiten, scholen en kinderdagverblijven vernietigd en een deel van de bevolking is ontheemd. Hierdoor hebben naar schatting 13,6 miljoen mensen een tekort aan schoon drinkwater. Vier WUR-alumni hebben hun krachten gebundeld om getroffen mensen in Oekraïne van schoon drinkwater te voorzien met door hen ontworpen simpele waterfilters.

Heel Oekraïne kampt met een tekort aan schoon drinkwater, maar de situatie is vooral nijpend in steden en in de oostelijke gebieden van het land. In Oost-Oekraïne zijn de meeste mensen afhankelijk van waterleidingsystemen voor hun drinkwater, die veelal door de oorlog vernietigd zijn. Tegelijkertijd is het beschikbare oppervlaktewater verontreinigd door dode lichamen die in het water liggen, waardoor het water niet meer veilig is om te drinken. Doordat er geen toegang is tot adequate waterfilteringssystemen is er een groot risico dat er cholera uitbreekt of mensen massaal diarree krijgen.  

NGO's erkennen het probleem, maar kunnen de getroffen gebieden door het geweld in de regio vaak niet bereiken. Daarbij komt dat ze zich meestal vooral richten op het herstellen en vernieuwen van waterleidingsystemen of het plaatsen van relatief grote watersystemen op publieke plekken, zoals ziekenhuizen. Hierdoor blijft toegang tot schoon drinkwater voor huishoudens uit.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Mobiele waterfilters

WUR-alumni Lieselotte Heederik en Guido van Hofwegen hebben de Nazava Water Filters ontwikkeld. De Nazava Water Filters zijn simpel, duurzaam, goedkoop en geven water van hoge kwaliteit. Ze zuiveren vervuild water in drie stappen; het keramisch membraan filtert bacteriën en grove deeltjes uit het water zoals ijzer, een zilverlaagje doodt de bacteriën, en de kern van actief koolstof reduceert smaak, luchtjes en chemische stoffen zoals chloor. Het gezuiverde water wordt opgevangen en kan worden afgetapt. Het hele systeem is niet groter dan twee emmer op elkaar. Ze zijn gemakkelijk verplaatsbaar en kunnen eenvoudig overal door iedereen worden gebruikt.

Netwerk in Oekraïne

Alumni Emmeke Vierhout en Kees Huizinga hebben vanuit hun De Leeuw Kyiv Foundation een netwerk opgebouwd om mensen in Oekraïne van hulpgoederen te voorzien. Zij hebben 20 jaar in Oekraïne gewoond, waar zij een groot boerenberdrijf hebben opgebouwd. Zij spreken de taal, ze kennen de juiste mensen. Via hun connecties kunnen zij ook mensen bereiken in de bezette gebieden waar NGO’s geen toegang hebben. De contacten tussen de vier alumni waren al eerder gelegd bij een actie door Unicef voor waterfilters in Oekraïne. De vier alumni zetten zich nu gezamenlijk in om schoon drinkwater bereikbaar te maken voor de mensen die nu nog in de oorlogsgebieden verblijven.