Testimonial

Jonas Schmidinger, ontvanger Student Conference Grant

Jonas Schmidinger kreeg de kans om zijn werk in het veld van digital soil mapping te presenteren op de conferentie van de European Geophysical Union.

Jonas Schmidinger, ontvanger Student Conference Grant
Universiteitsfonds Wageningen stelde mij als masterstudent in staat om mijn output zichtbaar te maken voor meer ervaren wetenschappers. Ik weet zeker dat dit een voordeel zal zijn voor mijn toekomstige wetenschappelijke carrière.
Jonas Schmidinger, ontvanger Student Conference Grant

"Het was de eerste keer dat ik presentaties moest geven op een 'groter' podium voor andere onderzoekers en experts uit mijn vakgebied. Daarom voelde ik wat meer druk en spanning in de dagen voor de komende conferentie, vooral ook omdat de EGU nogal overweldigend kan zijn omdat er bijna 20.000 bezoekers komen."

"Uiteindelijk verliepen de presentaties goed, maar nog belangrijker was dat ze erkenning kregen van het publiek, wat ik kan afleiden uit de daaropvolgende gesprekken met andere wetenschappers die interesse toonden in mijn werk. Zo wisselde ik zelfs e-mails uit met meerdere mensen die aangaven dat ze in de toekomst misschien met me wilden samenwerken of geïnteresseerd waren in de methodologische aanpak van mijn papers. Dit was een heel nieuwe ervaring voor mij, want ondanks dat ik 'slechts' een pas afgestudeerde masterstudent was, werd ik niet als zodanig behandeld door de andere onderzoekers, maar eerder als een collega. Dit gaf me vertrouwen in mijn wetenschappelijke capaciteiten en potentieel, maar liet me ook zien dat ik het stadium van een universiteitsstudent voorbij ben, waardoor ik meer uitkijk naar mijn binnenkort startende PhD-positie."

"Naast mijn eigen presentaties waren er meerdere presentaties of postersessies die ik bijwoonde en die me nieuwe creatieve input gaven. Verder ontmoette ik in mijn vrije tijd mijn supervisor en andere collega's, waardoor ik ook een band kon opbouwen met onderzoekers buiten de academische en wetenschappelijke context."

"Het bijwonen van de EGU conferentie heeft een impact op mij gemaakt en zal mijn toekomstige wetenschappelijke carrière zeker positief beïnvloeden omdat; (i) ik in contact kon komen met andere wetenschappers en contacten heb uitgewisseld die nuttig kunnen zijn voor toekomstige samenwerkingen, (ii) ik mijn werk zichtbaar heb gemaakt omdat sommige onderzoekers al hebben aangegeven dat ze graag verder willen werken aan concepten die door mij en mijn begeleider zijn geïntroduceerd, (iii) ik meer vertrouwen heb gekregen in mijn eigen capaciteiten en (iv) ik nuttige feedback heb gekregen en een aantal inspirerende discussies heb gevoerd over onderwerpen waarin ik geïnteresseerd ben. Ik waardeer het dat het University Fund Wageningen dit voor mij mogelijk heeft gemaakt!"