Testimonial

Luka Nie, ontvanger Student Conference Grant

Luka Nie kreeg de kans om haar werk over thermische profilering op het gebied van hydrogeologie te presenteren en haar kennis binnen dit vakgebied te verbreden op de conferentie van de European Geophysical Union.

Luka Nie, ontvanger Student Conference Grant
Ik wil de Student Conference Grant en mijn begeleider Victor Bense hartelijk bedanken dat ze dit mogelijk hebben gemaakt! Ik hoop dat anderen dezelfde kans krijgen om een wetenschappelijke conferentie mee te maken.
Luka Nie, ontvanger Student Conference Grant

"De conferentie was vooral een kans voor mij om mijn afstudeeronderzoek te presenteren in de vorm van een poster. Ik heb de poster ontworpen, gepresenteerd in de Hydrogeology Meeting die tweewekelijks op vrijdagochtend wordt gehouden, aangepast op basis van de feedback die ik kreeg en laten drukken bij Geodesk. Het toont de probleembeschrijving (een schematisch overzicht en kaart van het studiegebied), methodologie (de foto's in de twee middelste panelen tonen twee voorbeelden), een nieuwe methodologie (deze methodologie dient als een nieuw hulpmiddel voor het interpreteren van temperatuurgegevens) en resultaten (log geschaalde plot van de hydraulische geleidbaarheid). Er is een QR-code opgenomen in de poster die de gebruiker doorverwijst naar de samenvatting."

"De sessie waarvoor ik werd geselecteerd heet: innovatieve methoden en nieuwe ontwikkelingen voor het begrijpen van ondergrondse processen die vloeistofdynamica, transport van opgeloste stoffen, geochemische reacties en biologische activiteit combineren. Ik heb de mondelinge sessies in de ochtend bijgewoond en de postersessie in de middag, waaraan ik zelf heb deelgenomen."

"Ik vond het erg leuk en ik was trots om mijn eigen onderzoek te presenteren. Elke keer als iemand mij benaderde, kon ik experimenteren met uitleg op basis van hun vragen en interesses. Ik kreeg ook suggesties: bijv. het verzamelen van temperatuurgegevens terwijl de aquifer wordt geabstraheerd voor meer gegevens, en tips over numerieke modellering."

"Staan met een poster is heel toegankelijk voor mensen die langslopen; ik heb geen moment van stilte gehad. Bovendien ontmoette ik op deze manier mensen met vergelijkbare onderwerpen en interesses, met wie ik contact heb uitgewisseld (LinkedIn, Instagram, telefoonnummers, enz.). In combinatie met de mondelinge presentaties van dezelfde sessie in de ochtend ging er een hele nieuwe wereld voor me open over ondergrondse processen en strategieën om deze te begrijpen. Ik voelde me zeker niet alleen in mijn onderzoek."

"De rest van de week heb ik andere mondelinge sessies, postersessies en geweldige debatten bijgewoond, die inspirerend en belangrijk waren. Om een paar voorbeelden te noemen:

  • BG1.2: Fire in the Earth system: inzicht in effecten op verschillende spatiotemporele schalen (postersessie). Ik kwam deze postersessie tegen. Ik was geïntrigeerd door een poster over stalagmieten die zijn ontstaan door grondwater dat door Karst-materiaal stroomt en die dienen als een record voor brandfrequentie in de afgelopen 250 jaar (Liza McDonough) en het sluit aan bij mijn plan om volgend jaar Earth, Life & Climate te bestuderen.
  • HS8.2.6: Integrating understanding across the land-ocean continuum: multidisciplinaire benaderingen voor het bestuderen van zoutwaterintrusie en onderzeese grondwaterlozing (mondelinge sessie). Verzilting is een complex samenspel tussen oceaan, land, klimaat en de mens. Het heeft belangrijke gevolgen voor de gezondheid van de ecosystemen op het land. Ik leerde dat het inderdaad erg complex is, omdat ik de natuurkundige modellen die werden gebruikt om verziltingsprocessen te begrijpen, nauwelijks kon volgen.
  • GDB4: Scientific Neocolonialism: instrumenten en mechanismen om de stemmen, kennis en erkenning van lokale kennis in geowetenschappelijk onderzoek te bepleiten en te versterken (debat). Deze sessie opende zeker mijn ogen over het belang van wetenschappelijk zelfbewustzijn, specifiek het ethische kader van waaruit je opereert als een westerse wetenschapper. Als iemand die al geïnteresseerd is in ethiek, was ik het eens met de suggestie van een man in het publiek dat ethiekcursussen een verplicht onderdeel zouden moeten zijn van de bachelor wetenschappen om dit bewustzijn te waarborgen."

"De EGU23 was in mijn beleving een groot succes, en ik wil de Student Conference Grant en mijn begeleider Victor Bense hartelijk bedanken dat ze dit mogelijk hebben gemaakt! Ik hoop dat anderen dezelfde kans krijgen om een wetenschappelijke conferentie mee te maken."