Showcase

Kunstmatige intelligentie verbetert welzijn van koeien

De ziekte van Mortellaro kan grote schade veroorzaken op melkveebedrijven. De klauwaandoening is erg pijnlijk voor koeien en heeft een negatief effect op de melkproductie. Een systeem op basis van kunstmatige intelligentie moet de ziekte automatisch detecteren en het dierenwelzijn verbeteren.

De ziekte van Mortellaro, ook wel Italiaanse stinkpoot genoemd, is een ontsteking van de huid van de klauw. Koeien hebben er veel last van en gaan vaak kreupel lopen omdat ze de aangetaste klauw ontlasten. De infectieziekte wordt veroorzaakt door bacteriën die via de omgeving van de ene koe aan de andere worden doorgegeven en die lang in de omgeving kunnen overleven.

“Het is ondoenlijk voor een veehouder om dagelijks zelf te beoordelen of koeien deze infectie hebben: dan moeten ze elke dag de poten van alle dieren optillen en bekijken”, zegt universitair docent Piter Bijma van Wageningen University & Research (WUR). “In de praktijk worden probleemgevallen pas ontdekt als koeien duidelijk kreupel zijn. Wij onderzoeken een systeem dat geïnfecteerde koeien automatisch en vroegtijdig detecteert. Hiermee kan een veehouder straks verspreiding van de ziekte tegengaan en zijn koeien beter verzorgen.”

Camera’s in de melkstal

De onderzoekers rusten op het innovatiecentrum Dairy Campus van WUR bepaalde ruimten uit met camera’s en antennes. De camera’s komen in de melkstal en maken beelden van de spleten van de klauwen. Die beelden gaan een computer in. De onderzoekers trainen vervolgens het kunstmatige-intelligentiealgoritme van het systeem. Ze zetten bijvoorbeeld een gekleurd vakje om een klauw die geïnfecteerd is met Mortellaro. Hierdoor kan het systeem vervolgens koeien met geïnfecteerde klauwen automatisch detecteren.

We weten welke koe waar in de stal heeft gelopen en kunnen de infectietransmissie volgen
Piter Bijma

Bijma: “De koeien krijgen ook een halsband om met een batterij en een sensor. Antennes pikken de signalen van de sensor op. Hierdoor weten we welke koe waar in de stal heeft gelopen en kunnen we de infectietransmissie volgen. Met deze informatie hopen we de koeien te kunnen vinden die veel bijdragen aan de verspreiding van de infectie, de zogenoemde superspreaders. Misschien worden deze koeien makkelijker geïnfecteerd, scheiden ze meer bacteriën uit of hebben ze meer contacten. Deze koeien zou je eventueel kunnen afvoeren of uitsluiten van de fokkerij.”

De resultaten zijn ook belangrijk voor het fokken van gezonde dieren
Piter Bijma

De veehouder kan Mortellaro straks eerder detecteren en dus sneller ingrijpen. Hij kan zelf de klauw bekappen en de materialen goed ontsmetten of een klauwbekapper invliegen. Onderzoekers kunnen het systeem gebruiken om effecten van preventieve maatregelen, zoals een andere vloer, te onderzoeken. Bijma: “Daarnaast kunnen fokkerij-organisaties in de toekomst op basis van onze onderzoeksresultaten dieren fokken die minder vatbaar zijn voor Mortellaro. We weten uit eerder onderzoek dat koeien die minder snel ziek worden ook andere dieren minder snel infecteren. Met die dieren kunnen ze verder fokken.”