FAQ Wageningen Data Competence Center

Wat is Wageningen Data Competence Center?

Bij het WDCC komen onderwijs, onderzoek, waardecreatie, infrastructuur en data management bijeen op het gebied van (big) data. Het WDCC faciliteert ontwikkelingen op deze terreinen en is hiervoor hét intern en extern aanspreekpunt van WUR.

Waarom is het WDCC opgericht door WUR?

Het WDCC is opgericht om nieuwe toepassingen, kansen en ontwikkelingen op het gebied van (big) data goed te blijven organiseren, te faciliteren en te monitoren.

Wat doet WDCC?

We laten zien hoe relevant data en data science in onze domeinen zijn. En omgekeerd: hoe groot de bijdrage van WUR kan zijn in de ontwikkeling van data science, in vele vakgebieden.

Hoe doet het WDCC dat?

Wageningen Data Competence Center regelt alles wat nodig is om te profiteren van wat we nu en straks met data kunnen en willen binnen de domeinen van WUR. We bouwen voort op de kennis en data die binnen WUR beschikbaar is.

Als ik hier een vraag over heb, wie kan mij dan helpen?

Het programma van het WDCC is vormgegeven in vijf programmalijnen en coördinatoren. Afhankelijk van je vraag zijn dat:

Wat kan WDCC voor mijn onderzoek betekenen?

Afhankelijk van je vraag en behoefte helpen onze programma coördinatoren je snel op weg met tools naar de juiste gepubliceerde WUR data, is er een data desk voor al je data vragen (data@wur.nl) en helpen we je met het vinden van de juiste data via de ontwikkelde zoekomgeving binnen WUR. Maar natuurlijk geven we ook advies voor samenwerking met externe partijen op het gebied van data science en weten we je precies te vertellen welke richtlijnen WUR hanteert. Zo helpen we je het snel en makkelijk in te richten.

Data desk, wat is dat precies?

De data desk van WDCC beantwoordt je vragen over Data Science Research initiatieven en Data Science Education (@WUR). We helpen je ook bij meer praktische zaken, zoals hoe je data te archiveren, hoe het zit met je opslag, welke manieren van archivering er zijn en hoe je makkelijk en juridisch juist je data kunt delen.

Op mijn afdeling hoor ik steeds vaker de term Data Steward, wat is dat?

Door op elke afdeling, zowel BU als Leerstoelgroep, een expert te benoemen op het gebied van (big) data, zorgen we er binnen WUR voor dat het databeleid bekender wordt en makkelijker wordt uitgevoerd. Deze expert noemen we een Data Steward en is het directe aanspreekpunt op de BU en Leerstoelgroep. Op die manier is data ondersteuning voor (bijna) iedereen dichtbij!

Valt databeheer niet onder FB IT?

Ja, ook. Dan praten we vooral over Data Infrastructuur. WDCC bestaat uit de verschillende WUR disciplines, FB-IT, bibliotheek, onderzoek, onderwijs en Juridisch. Op deze experts kunnen we altijd een beroep doen als we vragen niet direct zelf kunnen oppakken.

Op welke manier is WDCC betrokken bij AI initiatieven?

De NL AI Coalitie heeft WUR gevraagd te participeren in het domein AgriFood. WUR is al langere tijd actief op dit gebied. Bijvoorbeeld met het Wageningen Data Competence Center (WDCC), met de onderzoeksprogramma’s Digital Twins, en DataDriven & High Tech, een aanvulling op de vakken Data Science in het onderwijs, en recent met een nieuwe impuls in data science. Daarnaast is WDCC betrokken bij de samenwerking met OnePlanet Research Centrum die zich sinds kort op Wageningen Campus heeft gevestigd.

Wat doet WUR op het gebied van Data Science onderwijs?

WDCC zorgt ervoor dat BSc en MSc studenten Data Science vakken kunnen toevoegen aan hun opleiding. Afhankelijk van welke opleiding je kiest/volgt is er een keuze uit verschillende vakken om je binnen je opleiding te specialiseren en te verdiepen. Het hele overzicht van de vakken staat online.